Bir uşağın yox oluşu

Övladınızı hər döydüyünüzdə, onu hər söydüyünüzdə, zarafat adıyla alçaltdığınızda, onu “camaatın uşağı”na hər məğlub edişinizdə ondan bir parça qopur, ovulur, tökülür, yox olur…
Özünə lazım olduğu vaxt gəldiyində, ondan əsər qalmır.

shebnemsadigova.com saytında yayımlanan, sayta aid yazılar, məqalələr, xəbərlər icazə alınmadan nəşr etdirilməz, internetdə istifadə edilməz, çoxaldılmaz, yayımlanmaz. İcazəsiz istifadə edənlər haqqında hüquqi yollara müraciət ediləcəkdir.